Cat® connect

Hvordan bli mer effektiv og tjene mer penger på utstyret ditt?
Oppdag Cat Connect-teknologier og -tjenester.

Tjenester

Gjennom Cat Connect Services og Cat Connect Technologies vil vi:

  • gi deg relevante, oppdatert og nøyaktige data fra hele anleggsområdet slik at du blir i bedre stand til å administrere virksomheten
  • organisere og analysere dataene og gi deg fakta om produktivitet og ressurser som du kan legge til grunn for videre planlegging
  • tilby profesjonell rådgivning og samarbeid som gir redusert risiko
  • sørge for at du får maksimalt utbytte av den nyeste maskinteknologien, slik at du oppnår optimal produktivitet, nøyaktighet og anleggssikkerhet

Disponer utstyr

Bruk maskindata, varsler og råd til å øke maskinparkens produktive tid og redusere kostnadene.

Produktivitet

Øk effektiviteten på anlegget ved hjelp av viktig produksjonsinformasjon.

Sikkerhet

Reduser miljøbelastningen ved driften og gjør det enklere å overholde lover og bestemmelser.