Cat® connect

Hur kan du bli effektivare och tjäna mer pengar med din utrustning?
Upptäck Cat Connect teknologier och service.

Get access to our brochures

Before you can download our brochures from this website, we ask you to complete this short form. After you have filled in the form you can access all brochures directly.

Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Ditt meddelande har skickats.

Uppdatera sidan och börja ladda ner alla våra broschyrer på denna webbplats.

Uppdatera sidan

Cat® Compact

Tillbaka till översikt

Inbyggda Cat® Compact teknologier som hjälper föraren att uppnå kompakteringsmål  snabbare och effektivare.

Inbyggda Cat® Compact teknologier som hjälper föraren att uppnå kompakteringsmål snabbare och effektivare.

Kombinerat med GPS-kartläggning, CMV (kompakteringsmätningsvärde) eller MDP (Maskin driveffekt) kan ge en omfattande karta över hela arbetsplatsen för analyser både i hytten och platskontorets rapporter.

Fördelar

Uppnå kompakteringsspecifikationer snabbare

Undvik överkompaktering

Enkelt att använda

Full dokumentation tillgänglig

Arbetsplatskartering

Enkelt att kompaktera i dålig belysning

Ökad temperaturnoggrannhet

Bättre kompakteringsprestanda

Färre föraringripanden

Upptäck de andra teknologierna

Cat Connect Teknologier samverkar smidigt med dina utrustningar, och förbättrar deras arbetsprestanda såväl som din konkurrensförmåga.

Visa teknologier